Tìm kiếm
 
Liên kết website

Cơ quan các Bộ, ngành:

Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh: 

Lượt truy cập
Phát triển bền vững phải được đánh giá, đo lường cụ thể

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Hội đồng) nhấn mạnh yêu cầu này trong cuộc họp của Hội đồng, ngày 8/12.

09/12/2016 - 15:30:00
Cải thiện môi trường kinh doanh: Xóa khoảng cách từ chính sách đến thực thi

Nói về sự kỳ vọng của cộng đồng DN và xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh các chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh dù hay mà không đi vào cuộc sống thì không có ích lợi gì.

24/12/2015 - 11:04:00
Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo rà soát sâu các Mục tiêu Phát triển bền vững

(MPI) – Ngày 12/01/2018, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan phát triển hợp tác Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo Tham vấn về dự thảo Báo cáo rà soát sâu các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Các Báo cáo này là đầu vào cho Báo cáo rà soát tự nguyện quốc gia của Việt Nam.

12/01/2018 - 15:37:00
Hội thảo tham vấn Dự thảo khung báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện của Việt Nam (VNR) tại Diễn đàn Chính trị cấp cao Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (HLPF) 2018

Diễn đàn chính trị cấp cao (HLPF) về phát triển bền vững của Liên hợp quốc là diễn đàn được thành lập từ sau Hội nghị Rio+20 về Phát triển bền vững, thay thế cho Uỷ ban PTBV của LHQ (CSD) trước đây. Báo cáo quốc gia tự nguyện (VNR) là một phần của quá trình theo dõi và đánh giá liên chính phủ về Chương trình Nghị sự 2030 và sẽ được trình bày tại HLPF. VNR được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2016, nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của các quốc gia. Quá trình chuẩn bị VNR của các quốc gia không chỉ là quá trình chuẩn bị trong nước mà còn bao gồm cả việc tham gia các hoạt động liên quan ở cấp khu vực và toàn cầu. Các quốc gia thành viên LHQ được yêu cầu có ít nhất 2 lần làm báo cáo VNR trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

 

11/12/2017 - 15:51:00
Biến đổi khí hậu: Nước đến chân, khó nhảy

Tiếng chuông cảnh báo nguy cơ biến đổi khí hậu đã được gióng lên trên thế giới từ hơn một thập kỷ nay và ngày càng trở nên khẩn cấp, giục giã hơn. Hậu quả của nó đã và đang hiển hiện rõ rệt với những biến đổi bất thường, khó lường, ngay cả ở Việt Nam.

30/11/2015 - 10:25:00
Việt Nam cam kết thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của LHQ

(Chinhphu.vn) – Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh LHQ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam cam kết tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững.

26/11/2015 - 16:29:00
Diễn đàn chuyển đổi vì sự phát triển bền vững

Văn phòng của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (UNOSD) tổ chức Diễn đàn chuyển đổi vì sự Phát triển bền vững từ ngày 25-27 tháng 10 năm 2016 tại Icheon, Hàn Quốc

25/10/2016 - 16:41:00
ASEAN – Không ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 19 tháng 9 năm 2016 Ban Thư kí Đông Nam Á (ASEAN) phối hợp với phái đoàn của Cộng hòa nhân dân Trung Quốc tại Đông Nam Á và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc  tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững – Không ai bị bỏ lại phía sau  

19/09/2016 - 15:16:00
 • Kết thúc các vòng đàm phán của Chương trình hậu 2015
 • Bài học phát triển từ Israel - đất nước không có 'rừng vàng biển bạc'
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
  Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
  Fax: 0437473602
  Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
  Website: www.va21.gov.vn