Tin chi tiết
Cập nhật ngày:24/07/2014 - 08:22:00
Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch

(MPI Portal) – Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và định hướng hoạt động 2012-2014 của Dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch” là nội dung chính trong buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương với ông Bakhodir Burkhanov, Phó đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Việt Nam, diễn ra vào ngày 08/02.

Dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vữngbiến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch”(SD&CC) do UNDP tài trợ, là một trong một số các dự án tài trợ của Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường năng lực thể chế và cơ chế chính sách cho biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Dự án được bắt đầu thực hiện từ tháng 12 năm 2008 với tổng ngân sách trị giá 3,6 triệu USD cho 3 năm (2008-2011), được gia hạn thực hiện đến hết năm 2014, với ngân sách tăng thêm khoảng 500.000 USD, tổng ngân sách của dự án giai đoạn 2008-2014 là khoảng 4,1 triệu USD.

 

Theo báo cáo của Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với ngân sách 750.000 USD cho năm 2011, một số các kết quả chính đã đạt được trong năm tính tới đầu tháng 12 năm 2011: Lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; Các nhà hoạch định chính sách và công chúng được trang bị kiến thức và các công cụ để thay đổi hành vi đối với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, năng lượng; Năng lực lập kế hoạch phát triển bền vững, bao gồm cả tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng khung thể chế điều phối hoạt động hiệu quả hơn đối với phát triển bền vững và biến đối khí hậu, năng lượng.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương  tiếp ông Bakhodir Burkhanov, Phó đại diện UNDP Việt Nam

 

Đối với giai đoạn tiếp theo, các mục tiêu của dự án sẽ tiếp tục đi sâu làm rõ thêm các nội dung trọng tâm như: tập trung vào xây dựng chiến lược và các công cụ có thể được thể chế hóa trong hệ thống lập kế hoạch; Nâng cao kiến ​​thức, những hiểu biết mới và kỹ năng để tăng cường các cơ chế mới được xây dựng và phát triển trong các mục tiêu của dự án; Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua việc tham dự các hội thảo, khóa học ngắn hạn và tham gia tích cực vào quá trình đàm phán quốc tế (Hội nghị các bên và cuộc họp của Cơ quan tư vấn khoa học và công nghệ (SBSTA)); H trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vai trò điều phối quá trình lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực tài chính cho các nỗ lực quốc gia về biến đổi khí hậu và phát triển xanh ./.

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Đức Trung

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn