Tin chi tiết
Cập nhật ngày:08/09/2016 - 09:53:00
Hội thảo Tham vấn Thực hiện mục tiêu 6,14 và 15 trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm triển khai xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (CTNS 2030), ngày 29/8/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)) tổ chức Hội thảo Tham vấn Thực hiện mục tiêu 6,14 và 15 trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Hội thảo thu hút được sự có mặt của nhiều cán bộ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực môi trường.

Năm 2015, Liên Hợp quốc đã thông qua Chương trình nghị sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) nhằm thay đổi thế giới, đặc biệt nhấn mạnh tầm  quan trọng của tích hợp phát triển bền vững trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Là thành viên của Liên Hợp quốc, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào tiến trình này của thế giới và bắt đầu xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững  tới 2030. Mười bảy mục tiêu phát triển bền vững  với 169 chỉ tiêu cụ thể từ 2015-2030, một mặt về nguyên tắc, mang tính kế thừa của các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên kỷ (MDGs) 2000-2015, mặt khác mang tính chiều sâu cụ thể hơn.

Trong 17 mục tiêu này có tới 3 mục tiêu liên quan trực tiếp tới các thành phần môi trường. Đó là là mục tiêu 6, 14 và 15. Mục tiêu 6: Đảm bảo tiếp cận nước và vệ sinh môi trường cho tất cả. Mục tiêu 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho sự phát triển bền vững. Mục tiêu 15: Cuộc sống trên mặt đất và Mỗi mục tiêu trên đều có những chỉ tiêu cụ thể rõ ràng. Hội thảo tham vấn chia thành 3 nhóm để rà soát và đạt được những kết quả đánh giá nhất định, góp phần cho việc  triển khai kế hoạch hành động quốc gia.

Theo các chuyên gia, Việt Nam sẽ gặp khá nhiều những khó khăn, thách thức liên quan đến quá trình tích hợp phát triển bền vững trong chính sách như: Thiếu những hướng dẫn kỹ thuật, thiếu nguồn lực, thiếu đội ngũ cán bộ, chuyên viên có đủ kiến thức và kỹ năng để tích hợp phát triển bền vững như một thể thống nhất.

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

(Nguồn: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo - ISPONRE)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn