Tin chi tiết
Cập nhật ngày:28/12/2016 - 10:41:00
Tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân ở TP Hà Nội

Ngày 27/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở thành phố Hà Nội

Ngày 27/12/2016, tại Hà Nội, Văn phòng Phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.