Tin chi tiết
Cập nhật ngày:15/11/2017 - 15:43:00
Hội thảo Tham vấn dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

(MPI) – Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bên liên quan tổ chức Hội thảo Tham vấn dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam.

(MPI) – Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bên liên quan tổ chức Hội thảo Tham vấn dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam.
Bà Nguyễn Lệ Thủy phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được xây dựng theo quan điểm phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành và địa phương; của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người dân; Con người là trung tâm của phát triển bền vững, đồng thời tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển…

Mục tiêu của Kế hoạch là duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển, xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững. Kế hoạch gồm 17 mục tiêu và 115 mục tiêu cụ thể.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Lệ Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo Quyết định số 622/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan “Xây dựng chỉ tiêu và lộ trình thực hiện VSDGs đến năm 2030”. Theo đó, Lộ trình phải xác định rõ các mốc thời gian cần đạt cho các năm 2020, 2025 và 2030 và gắn với các mục tiêu Việt Nam đặt ra tại các chiến lược, kế hoạch, chương trình hiện tại, nếu không có, có thể đề xuất mới dựa trên tính toán, dự báo, ước lượng của chuyên gia. Đảm bảo nguyên tắc thống nhất, nhất quán về phương pháp luận, dựa trên những căn cứ xác thực, khả thi khi đề xuất lộ trình. Các chỉ tiêu đề xuất cho lộ trình cần tương thích tối đa với hệ thống chỉ tiêu giám sát của Liên hợp quốc và đề xuất của Tổng cục thống kê nhưng phải phù hợp với Việt Nam. Ưu tiên những chỉ tiêu có thể định lượng được, có khả năng thu thập thông tin.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã chia làm ba nhóm để thảo luận về kết quả rà soát và đề xuất chỉ tiêu, lộ trình một số VSDGs liên quan đến lĩnh vực kinh tế và thể chế; Lĩnh vực xã hội; Lĩnh vực môi trường. Trong đó, lĩnh vực kinh tế tập trung vào các chỉ tiêu xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững; Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái; Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người; Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới; Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu, đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn, phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng; Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

Về lĩnh vực xã hội tập trung vào các chỉ tiêu như chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; Giảm bất bình đẳng trong xã hội; Thúc đẩy xã hội hòa bình, công bằng, bình đẳng vì phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người, xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp;…

Về lĩnh vực tài nguyên môi trường, tập trung vào các chỉ tiêu như đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người; Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai; Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững; Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất…

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững là căn cứ pháp lý để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, đóng góp có trách nhiệm vào nỗ lực chung của toàn cầu về phát triển bền vững. Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia, Việt Nam sẽ tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện kế hoạch hành động và các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững./.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn