Tin chi tiết
Cập nhật ngày:03/08/2012 - 08:37:00
Báo cáo tình hình nâng cao năng lực cạnh tranh

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trước 30/8/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo chuyên sâu về Tình hình nâng cao năng lực cạnh tranh, lộ trình xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam, để phấn đấu đến năm 2015 công bố Bộ chỉ số này.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam đang là vấn đề rất bức bách. Trước mắt cần xác định rõ các chỉ tiêu về đánh giá năng lực cạnh tranh, chuẩn bị xây dựng báo cáo quốc gia về Phát triển bền vững; Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng năm hoặc hai năm một lần.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu trước ngày 30/8/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo chuyên sâu về Tình hình nâng cao năng lực cạnh tranh, đề xuất các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể thời gian tới, lộ trình xây dựng Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam gửi các Ủy ban của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh để góp ý trong tháng 9/2012.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 xây dựng xong và công bố Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trước đó, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh diễn ra ngày 19/7, Hội đồng đã đưa ra những nhận định tổng quát về năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay.

Trong đó, năng lực cạnh tranh kinh tế vi mô có nhiều hạn chế, thấy rõ nhất là các công ty thiếu chiến lược rõ ràng, hiệu quả hoạt động và trình độ đổi mới sáng tạo thấp, quản trị doanh nghiệp còn yếu. Bên cạnh đó trình độ lao động còn thấp, sự phát triển giáo dục đào tạo chưa theo kịp sự tăng trưởng và nhu cầu của nền kinh tế, môi trường hành chính chưa thông thoáng…

Về hệ thống pháp luật, chất lượng của các văn bản luật tương đối tốt so với trình độ phát triển hiện nay nhưng hiệu quả và hiệu lực của hệ thống pháp luật còn yếu, sự độc lập của hệ thống tư pháp chưa cao; tính minh bạch của các quy định và tình trạng phải trả các chi phí không chính thức của doanh nghiệp chậm được cải thiện.

Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh được thành lập theo Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng có 4 Ủy ban chuyên môn gồm: Ủy ban Phát triển bền vững về kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh; Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội; Ủy ban Phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường; Ủy ban về Thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam.

 

Báo điện tử Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

Phương Hiển

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn