Tin chi tiết
27/06/2014 - 14:22:00
Lãnh đạo Văn phòng Phát triển bền vững

 

Vụ trưởng Vụ Khoa học - Giáo dục - Tài nguyên và Môi trường, Chánh Văn phòng Phát triển bền vững:

Ông Đào Đình Tân

Điện thoại: 080 44471   

Email: tandaodinh@yahoo.com

 

 

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Giáo dục - Tài nguyên và Môi trường, Phó Chánh Văn phòng Phát triển bền vững:

Bà Nguyễn Lệ Thủy

Điện thoại: 04.3 747 48 24

Email: nguyenlethuy@mpi.gov.vn

 

 

 

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn