Tin chi tiết
22/07/2014 - 09:49:00
Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam

Để triển khai thực hiện Định hướng chiến lược Phát triển bền vững, trong hai ngày 15 và 16/12/2004 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam.

Hơn 400 đại biểu đã tham dự Hội nghị, với sự có mặt của địa diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và đại diện của các địa phương, các cơ quan khoa học và giáo dục, các tổ chức xã hội; đại diện một số tổ chức quốc tế ở Việt Nam cùng các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước.

Hội nghị nhằm Giới thiệu và công bố rộng rãi trong và ngoài nước về Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững (PTBV) ở Việt Nam; Thảo luận chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Định hướng Chiến lược PTBV ở Việt Nam; Hướng dẫn xây dựng và thực hiện Chương trình PTBV tại các ngành, địa phương; Phát động sự tham gia rộng rãi của các ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội và cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện chương trình Phát triển bền vững; Khuyến khích và huy động sự hỗ trợ rộng rãi của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình PTBV.

Cũng trong hai ngày diễn ra Hội nghị đã có 6 diễn đàn được tổ chức để thảo luận cụ thể hơn một số chủ đề quan trọng như PTBV ngành công nghiệp, du lịch và thay đổi mô hình tiêu dùng, phát triển bền vững nông thôn, PTBV đô thị, PTBV về con người, PTBV môi trường, PTBV vùng và địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã nhất trí để thực hiện thành công sự nghiệp PTBV ở Việt Nam, cần tới sự nỗ lực phấn đấu, đồng tâm hiệp lực của các bộ, ngành, địa phương các cấp, các nhà doanh nghiệp và các cơ quan đoàn thể quần chúng cả nước và từng địa phương./.

Hoa Phạm (tổng hợp)

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn