Tin chi tiết
Cập nhật ngày:31/07/2014 - 11:22:00
Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Bạc Liêu

Giai đoạn 2006 - 2010 và đến năm 2020

 

Ngày 25/06/2009 UBND tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định số 1413/QĐ-UBND ban hành Chương trình Phát triển bền vững của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn