Tin chi tiết
Cập nhật ngày:19/07/2012 - 15:16:00
Kỳ họp năm 2012

Ngày 19/07/2012, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Hội đồng.

Nội dung của cuộc họp: bàn về các vấn đề: Triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20); Báo cáo kết quả Hội nghị Rio+20; Nội dung năng lực cạnh tranh quốc gia; Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Văn phòng Chính phủ có thông báo số 277/TB-VPCP ngày 01/08/2012 về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cuộc họp Hội đồng.

Thanh Nga

Các tin khác:
Kỳ họp năm 2011 (23/09/2011)
Kỳ họp năm 2010 (30/07/2010)
Kỳ họp năm 2009 (19/03/2009)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn