Tin chi tiết
Cập nhật ngày:25/10/2016 - 16:41:00
Diễn đàn chuyển đổi vì sự phát triển bền vững

Văn phòng của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (UNOSD) tổ chức Diễn đàn chuyển đổi vì sự Phát triển bền vững từ ngày 25-27 tháng 10 năm 2016 tại Icheon, Hàn Quốc