Tin chi tiết
Cập nhật ngày:11/12/2017 - 15:51:00
Hội thảo tham vấn Dự thảo khung báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện của Việt Nam (VNR) tại Diễn đàn Chính trị cấp cao Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (HLPF) 2018

Diễn đàn chính trị cấp cao (HLPF) về phát triển bền vững của Liên hợp quốc là diễn đàn được thành lập từ sau Hội nghị Rio+20 về Phát triển bền vững, thay thế cho Uỷ ban PTBV của LHQ (CSD) trước đây. Báo cáo quốc gia tự nguyện (VNR) là một phần của quá trình theo dõi và đánh giá liên chính phủ về Chương trình Nghị sự 2030 và sẽ được trình bày tại HLPF. VNR được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2016, nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của các quốc gia. Quá trình chuẩn bị VNR của các quốc gia không chỉ là quá trình chuẩn bị trong nước mà còn bao gồm cả việc tham gia các hoạt động liên quan ở cấp khu vực và toàn cầu. Các quốc gia thành viên LHQ được yêu cầu có ít nhất 2 lần làm báo cáo VNR trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

 

Sáng nay, ngày 11 tháng 12 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan về dự thảo Khung báo cáo VNR của Việt Nam. Hội thảo này cũng là cơ hội để các bên liên quan có thể tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin đầu vào cho báo cáo Rà soát Quốc gia tự nguyện (VNR). 

Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã được các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 9 năm 2015 tại New York, Hoa Kỳ. Chương trình đã đưa ra tầm nhìn, định hướng phát triển đến năm 2030 với 17 mục tiêu Phát triển bền vững và 169 chỉ tiêu.

Thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 tại Quyết định số 622 ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ. Tại Quyết định 622/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng và tham gia báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (VNR) trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (HLPF) trong năm 2018. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Ngoại Giao hoàn tất các thủ tục đăng ký để Việt Nam trình bày VNR tại HLPF sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2018 tại New York.

Diễn đàn chính trị cấp cao (HLPF) về phát triển bền vững của Liên hợp quốc là diễn đàn được thành lập từ sau Hội nghị Rio+20 về PTBV, thay thế cho Uỷ ban PTBV của LHQ (CSD) trước đây. Báo cáo VNR là một phần của quá trình theo dõi và đánh giá liên chính phủ về Chương trình Nghị sự 2030 và sẽ được trình bày tại HLPF. VNR được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2016, nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của các quốc gia. Quá trình chuẩn bị VNR của các quốc gia không chỉ là quá trình chuẩn bị trong nước mà còn bao gồm cả việc tham gia các hoạt động liên quan ở cấp khu vực và toàn cầu. Các quốc gia thành viên LHQ được yêu cầu có ít nhất 2 lần làm báo cáo VNR trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Tổng thư ký LHQ đã đưa ra Hướng dẫn tự nguyện cho VNR. Các hướng dẫn này là tự nguyện và các quốc gia có thể áp dụng theo cách phù hợp với bối cảnh của mỗi quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Minh Trang)

Quá trình xây dựng VNR cần đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đặc biệt chú ý tới các nhóm yếu thế để đảm bảo không ai bị bỏ lại sau. Quá trình này đỏi hỏi sự chủ động và đóng góp tích cực của tất cả các bộ ngành, cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế. VNR cũng tạo cơ hội thúc đẩy sự phối hợp giữa các bộ ngành, cơ quan và tăng cường gắn kết chính sách, tăng cường quan hệ đối tác giữa chính phủ và các bên lien quan và cũng là cơ hội để tăng cường việc thu thập và phân tích số liệu thống kê.

(Nguồn: Văn phòng Phát triển bền vững-Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn