Tin chi tiết
Cập nhật ngày:02/05/2018 - 16:53:00
Quốc tế đánh giá Việt Nam đã đạt được một số thành quả tích cực liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững

(MPI) – Chương trình nghị sự 2030 (CTNS 2030) và Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là chiến lược phát triển lâu dài của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tập trung mọi nguồn lực, huy động tất cả các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cộng đồng và người dân để thực hiện thành công CTNS 2030 và SDGs là thông điệp chính của dự thảo Báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện (VNR) của Việt Nam được đưa ra lấy ý kiến tại Hội thảo Tham vấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 26/4/2018.

(MPI) – Chương trình nghị sự 2030 (CTNS 2030) và Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là chiến lược phát triển lâu dài của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tập trung mọi nguồn lực, huy động tất cả các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cộng đồng và người dân để thực hiện thành công CTNS 2030 và SDGs là thông điệp chính của dự thảo Báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện (VNR) của Việt Nam được đưa ra lấy ý kiến tại Hội thảo Tham vấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 26/4/2018.
TS.Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Báo cáo VNR nhằm đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện CTNS 2030 và 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs), phân tích những khoảng trống về mặt chính sách, những khó khăn, thách thức đặt ra trong việc thực hiện SDGs tại Việt Nam và đưa ra những đề xuất, khuyến nghị để thúc đẩy việc thực hiện VSDGs trong thời gian tới. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tham vấn sâu rộng và sự tham gia, đóng góp tích cực của tất cả các bên liên quan bao gồm các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các cơ quan Liên hợp quốc, các đối tác phát triển.

17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đã được Việt Nam cụ thể hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia trên cơ sở kết quả thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs).

Bà Nguyễn Lệ Thủy, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Phát triển bền vững, Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Báo cáo tại Hội thảo về quá trình xây dựng Báo cáo VNR và các nội dung của dự thảo Báo cáo, bà Nguyễn Lệ Thủy, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Phát triển bền vững, Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến nay, Việt Nam đã đạt được một số thành quả được quốc tế thừa nhận liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững như: (1) Tỷ lệ nghèo chung cả nước đã giảm đáng kể từ 49,2% vào năm 1992, xuống còn 2,8% vào năm 2014; (2) Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống còn 13,19% vào năm 2016; (3) Giảm 3/4 tỷ lệ tử vong mẹ vào năm 2015 so với năm 1990; (4) Tỷ lệ nhóm trẻ em 5 tuổi chuẩn bị vào học lớp 1 là 98% (2016-2017) và tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 92,1% (2013-2014); (5) tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị cao, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIV đạt hơn 26,75%; (6) Tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh đạt 93,4%; (7) Khoảng 99% các hộ gia đình Việt Nam đã được tiếp cận với điện; (8) Tăng trưởng GDP hằng năm đạt khoảng 5-6% trong hơn 1 thập niên vừa qua; (9) Các vấn đề về quản lý tài nguyên và môi trường cũng đã được cải thiện, độ che phủ của diện tích rừng đã tăng nhanh chóng, nay đã đạt 41,2%; (10) Các vấn đề về giảm bất bình đẳng trong xã hội, thúc đẩy công lý và tiếp cận thông tin ngày càng được cải thiện hơn, mức độ hội nhập nền kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng.

Để hoàn thành 17 VSDGs đến năm 2030, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động với sự phân công rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện từ trung ương đến địa phương bao gồm Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Việt Nam cũng chú trọng đến các nhóm yếu thế trong xã hội như người nghèo, người khuyết tật, dân tộc thiểu số… thông qua việc thực hiện một loạt chính sách nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh được thành lập từ năm 2005 có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện phát triển bền vững. Quan điểm phát triển bền vững đã được lồng ghép xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020. Tới đây, VSDGs sẽ tiếp tục được lồng ghép trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025 của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Với quyết tâm và cam kết chính trị cao, Việt Nam tin tưởng sẽ thực hiện thành công CTNS 2030 vì lợi ích chung của toàn nhân loại, vì cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung để không một cá nhân, một nước nào bị tụt hậu trong tiến trình này.

Tại Hội thảo, đại diện các bộ, ngành, các tổ chức phi chính phủ quốc tế đều đánh giá cao nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng Báo cáo và nhận định đây là một báo cáo toàn diện, ấn tượng. Đồng thời góp ý cụ thể vào một số mục tiêu có các nhóm đặc thù cần phân tích sâu hơn, bổ sung thêm các số liệu và việc lựa chọn trường hợp điển hình để Báo cáo hoàn thiện hơn./.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT)

 

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn