Ấn phẩm
Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Ngày 12 tháng 04 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định số 432/QĐ-TTg. Nội dung quyết định và toàn văn chiến lược tải về theo đường dẫn dưới đây:

04/07/2014 - 3:32 CH
Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh của Việt Nam

Từ Chiến lược đến Kế hoạch hành động

03/07/2014 - 8:36 SA
Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (RIO+20)

Toàn văn nội dung báo cáo tải theo đường dẫn dưới đây:

31/07/2012 - 11:15 SA
Viet Nam National Report Rio+20

Full Report see link below:

30/07/2012 - 11:17 SA
Kỷ yếu Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ ba

Chiều 06/01/2011, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng phát triển bền vững Quốc gia đã chủ trì Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Hội nghị theo hình thức truyền hình trực tuyến.

 

30/07/2012 - 11:04 SA

Trang số: 1 của 3 Trang trước | Trang tiếp theo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn