Tài liệu Chương trình nghị sự hậu 2015

/Portals/0/va21/post%202015%20final.pdf

Tin tức, sự kiện
Tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân ở TP Hà Nội

Ngày 27/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở thành phố Hà Nội

28/12/2016 - 10:41 SA
Tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân ở TP Cần Thơ

Ngày 23-24/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở thành phố Cần Thơ

25/12/2016 - 10:45 SA
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và cập nhật tình hình triển khai thực hiện ở Việt Nam

(MPI) – Ngày 21/12/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và cập nhật tình hình triển khai thực hiện ở Việt Nam”.

22/12/2016 - 3:53 CH
Khai mạc Hội nghị “Các mục tiêu phát triển bền vững: Làm nên một sự khác biệt thông qua Đánh giá”

Trọng tâm của Hội nghị là bàn về các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và các cách đánh giá được xác định nhằm để hỗ trợ đạt được các SDGs.

23/11/2016 - 4:19 CH
Việt Nam có thể đạt được thành công cho các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam đã cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 thông qua các Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

11/11/2016 - 4:08 CH
Bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo phải được quan tâm trong phát triển bền vững

Đây là vấn đề được các đại biểu tập trung góp ý kiến tại hội thảo “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức sáng ngày 12/10/2016 tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương, lãnh đạo các đơn vị và chuyên gia thuộc LHHVN, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ban soạn thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) gọi chung là KHHĐ

20/10/2016 - 10:04 SA
Hội thảo tham vấn Kết quả rà soát mục tiêu phát triển bền vững số 16

(MPI) - Ngày 12/9/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn Kết quả rà soát mục tiêu phát triển bền vững số 16. Tham dự Hội thảo có đại diện một số Bộ, ngành, tổ chức trong nước, quốc tế và các chuyên gia.

26/09/2016 - 11:07 SA
Hội thảo tham vấn kết quả rà soát mục tiêu phát triển bền vững số 9 và số 11

(MPI) - Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Chương trình nghị sự 2030, ngày 30/8/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn kết quả rà soát các mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) số 9 và số 11 bao gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố, thúc đẩy công nghiệp hóa bền vững, toàn diện và tăng cường phát minh, sáng kiến; Xây dựng các đô thị và cộng đồng dân cư toàn diện, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững.

09/09/2016 - 9:27 SA
Hội thảo Tham vấn Thực hiện mục tiêu 6,14 và 15 trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm triển khai xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (CTNS 2030), ngày 29/8/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)) tổ chức Hội thảo Tham vấn Thực hiện mục tiêu 6,14 và 15 trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Hội thảo thu hút được sự có mặt của nhiều cán bộ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực môi trường.

08/09/2016 - 9:53 SA
Hội thảo "Các quốc gia Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) trong triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững"

Ngày 14/6/2016, trong khuôn khổ hợp tác với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF), Cộng hòa Liên bang Đức, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation và Quỹ Á – Âu (ASEF) tổ chức Hội thảo "Các quốc gia Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) trong triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững”. Đến dự Hội thảo có đại diện quốc tế, các Bộ ngành, các đơn vị liên quan. Hội thảo diễn ra trong các ngày 14 và 15/6 do Viện trưởng ISPONRE - PGS.TS  Nguyễn Thế Chinh chủ trì.

01/07/2016 - 4:36 CH

Trang số: 1 của 6 Trang trước | Trang tiếp theo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn