Tài liệu Chương trình nghị sự hậu 2015

/Portals/0/va21/post%202015%20final.pdf

Tin tức, sự kiện
Hội thảo Tham vấn dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

(MPI) – Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bên liên quan tổ chức Hội thảo Tham vấn dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam.

15/11/2017 - 3:43 CH
Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

(MPI) - Ngày 01/9/2017, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam”.

23/10/2017 - 4:16 CH
Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

(MPI) – Ngày 07/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 2030). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

10/07/2017 - 4:23 CH
Tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân ở TP Hà Nội

Ngày 27/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở thành phố Hà Nội

28/12/2016 - 10:41 SA
Tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân ở TP Cần Thơ

Ngày 23-24/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở thành phố Cần Thơ

25/12/2016 - 10:45 SA
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và cập nhật tình hình triển khai thực hiện ở Việt Nam

(MPI) – Ngày 21/12/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và cập nhật tình hình triển khai thực hiện ở Việt Nam”.

22/12/2016 - 3:53 CH
Khai mạc Hội nghị “Các mục tiêu phát triển bền vững: Làm nên một sự khác biệt thông qua Đánh giá”

Trọng tâm của Hội nghị là bàn về các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và các cách đánh giá được xác định nhằm để hỗ trợ đạt được các SDGs.

23/11/2016 - 4:19 CH
Việt Nam có thể đạt được thành công cho các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam đã cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 thông qua các Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

11/11/2016 - 4:08 CH
Bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo phải được quan tâm trong phát triển bền vững

Đây là vấn đề được các đại biểu tập trung góp ý kiến tại hội thảo “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức sáng ngày 12/10/2016 tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương, lãnh đạo các đơn vị và chuyên gia thuộc LHHVN, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ban soạn thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) gọi chung là KHHĐ

20/10/2016 - 10:04 SA
Hội thảo tham vấn Kết quả rà soát mục tiêu phát triển bền vững số 16

(MPI) - Ngày 12/9/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn Kết quả rà soát mục tiêu phát triển bền vững số 16. Tham dự Hội thảo có đại diện một số Bộ, ngành, tổ chức trong nước, quốc tế và các chuyên gia.

26/09/2016 - 11:07 SA

Trang số: 1 của 6 Trang trước | Trang tiếp theo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn