Tài liệu Chương trình nghị sự hậu 2015

/Portals/0/va21/post%202015%20final.pdf

Tin tức, sự kiện
Quốc tế đánh giá Việt Nam đã đạt được một số thành quả tích cực liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững

(MPI) – Chương trình nghị sự 2030 (CTNS 2030) và Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là chiến lược phát triển lâu dài của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tập trung mọi nguồn lực, huy động tất cả các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cộng đồng và người dân để thực hiện thành công CTNS 2030 và SDGs là thông điệp chính của dự thảo Báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện (VNR) của Việt Nam được đưa ra lấy ý kiến tại Hội thảo Tham vấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 26/4/2018.

02/05/2018 - 4:53 CH
Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo rà soát sâu các Mục tiêu Phát triển bền vững

(MPI) – Ngày 12/01/2018, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan phát triển hợp tác Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo Tham vấn về dự thảo Báo cáo rà soát sâu các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Các Báo cáo này là đầu vào cho Báo cáo rà soát tự nguyện quốc gia của Việt Nam.

12/01/2018 - 3:37 CH
Hội thảo tham vấn Dự thảo khung báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện của Việt Nam (VNR) tại Diễn đàn Chính trị cấp cao Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (HLPF) 2018

Diễn đàn chính trị cấp cao (HLPF) về phát triển bền vững của Liên hợp quốc là diễn đàn được thành lập từ sau Hội nghị Rio+20 về Phát triển bền vững, thay thế cho Uỷ ban PTBV của LHQ (CSD) trước đây. Báo cáo quốc gia tự nguyện (VNR) là một phần của quá trình theo dõi và đánh giá liên chính phủ về Chương trình Nghị sự 2030 và sẽ được trình bày tại HLPF. VNR được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2016, nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của các quốc gia. Quá trình chuẩn bị VNR của các quốc gia không chỉ là quá trình chuẩn bị trong nước mà còn bao gồm cả việc tham gia các hoạt động liên quan ở cấp khu vực và toàn cầu. Các quốc gia thành viên LHQ được yêu cầu có ít nhất 2 lần làm báo cáo VNR trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

 

11/12/2017 - 3:51 CH
Hội thảo Tham vấn dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

(MPI) – Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bên liên quan tổ chức Hội thảo Tham vấn dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam.

15/11/2017 - 3:43 CH
Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

(MPI) - Ngày 01/9/2017, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam”.

23/10/2017 - 4:16 CH
Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

(MPI) – Ngày 07/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 2030). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

10/07/2017 - 4:23 CH
Tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân ở TP Hà Nội

Ngày 27/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở thành phố Hà Nội

28/12/2016 - 10:41 SA
Tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân ở TP Cần Thơ

Ngày 23-24/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở thành phố Cần Thơ

25/12/2016 - 10:45 SA
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và cập nhật tình hình triển khai thực hiện ở Việt Nam

(MPI) – Ngày 21/12/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và cập nhật tình hình triển khai thực hiện ở Việt Nam”.

22/12/2016 - 3:53 CH
Khai mạc Hội nghị “Các mục tiêu phát triển bền vững: Làm nên một sự khác biệt thông qua Đánh giá”

Trọng tâm của Hội nghị là bàn về các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và các cách đánh giá được xác định nhằm để hỗ trợ đạt được các SDGs.

23/11/2016 - 4:19 CH

Trang số: 1 của 6 Trang trước | Trang tiếp theo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn