Tài liệu Chương trình nghị sự hậu 2015

/Portals/0/va21/post%202015%20final.pdf

Tin tức, sự kiện
Việt Nam có thể đạt được thành công cho các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam đã cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 thông qua các Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

11/11/2016 - 4:08 CH
Bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo phải được quan tâm trong phát triển bền vững

Đây là vấn đề được các đại biểu tập trung góp ý kiến tại hội thảo “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức sáng ngày 12/10/2016 tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương, lãnh đạo các đơn vị và chuyên gia thuộc LHHVN, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ban soạn thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) gọi chung là KHHĐ

20/10/2016 - 10:04 SA
Hội thảo tham vấn Kết quả rà soát mục tiêu phát triển bền vững số 16

(MPI) - Ngày 12/9/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn Kết quả rà soát mục tiêu phát triển bền vững số 16. Tham dự Hội thảo có đại diện một số Bộ, ngành, tổ chức trong nước, quốc tế và các chuyên gia.

26/09/2016 - 11:07 SA
Hội thảo tham vấn kết quả rà soát mục tiêu phát triển bền vững số 9 và số 11

(MPI) - Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Chương trình nghị sự 2030, ngày 30/8/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn kết quả rà soát các mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) số 9 và số 11 bao gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố, thúc đẩy công nghiệp hóa bền vững, toàn diện và tăng cường phát minh, sáng kiến; Xây dựng các đô thị và cộng đồng dân cư toàn diện, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững.

09/09/2016 - 9:27 SA
Hội thảo Tham vấn Thực hiện mục tiêu 6,14 và 15 trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm triển khai xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (CTNS 2030), ngày 29/8/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)) tổ chức Hội thảo Tham vấn Thực hiện mục tiêu 6,14 và 15 trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Hội thảo thu hút được sự có mặt của nhiều cán bộ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực môi trường.

08/09/2016 - 9:53 SA
Hội thảo "Các quốc gia Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) trong triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững"

Ngày 14/6/2016, trong khuôn khổ hợp tác với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF), Cộng hòa Liên bang Đức, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation và Quỹ Á – Âu (ASEF) tổ chức Hội thảo "Các quốc gia Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) trong triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững”. Đến dự Hội thảo có đại diện quốc tế, các Bộ ngành, các đơn vị liên quan. Hội thảo diễn ra trong các ngày 14 và 15/6 do Viện trưởng ISPONRE - PGS.TS  Nguyễn Thế Chinh chủ trì.

01/07/2016 - 4:36 CH
Hội thảo đào tạo về các mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 17/6/2016, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF) tổ chức Hội thảo đào tạo về các mục tiêu phát triển bền vững tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Viện trưởng – TS Nguyễn Trung Thắng. Hội thảo được tổ chức nhằm giúp tăng cường nhận thức cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và các bên liên quan về các mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) và các chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến môi trường, trên cơ sở đó xác định các điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu PTBV tại Việt Nam.Hội thảo thu hút được sự quan tâm của các Bộ/ngành, các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các Tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các diễn giả.

20/06/2016 - 11:34 SA
Hội thảo tham vấn "Diễn đàn vốn tự nhiên tại Việt Nam"

Ngày 7/6/2016, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo tham vấn “Diễn đàn Vốn tự nhiên tại Việt Nam” do Viện trưởng ISPONRE - PGS.TS Nguyễn Thế Chinh chủ trì. Hội thảo có sự tham gia và đóng góp ý kiến tích cực của các đại biểu đại diện các Bộ/ngành, các tổ chức quốc tế, các trường Đại học, Viện nghiên cứu.

20/06/2016 - 11:15 SA
Hội thảo quốc gia về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

(MPI) – Trong khuôn khổ dự án liên vùng, tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển để lồng ghép phát triển bền vững vào chiến lược quốc gia và chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (CTNS 2030) tại Việt Nam, ngày 19-20/5/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan của Liên hợp quốc về các vấn đề kinh tế và xã hội (UNDESA) tổ chức Hội thảo quốc gia về CTNS 2030 vì sự phát triển bền vững.

23/05/2016 - 2:20 CH
Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững – Việc của tất cả mọi người
(MPI) – Với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 ở Việt Nam, ngày 19/5/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo khởi động Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam với chủ đề: Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững – Việc của tất cả mọi người. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pratibha Mehta đồng chủ trì Hội thảo.

 

23/05/2016 - 2:04 CH

Trang số: 2 của 6 Trang trước | Trang tiếp theo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn