Tài liệu Chương trình nghị sự hậu 2015

/Portals/0/va21/post%202015%20final.pdf

Tin tức, sự kiện
Hội thảo đào tạo về các mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 17/6/2016, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF) tổ chức Hội thảo đào tạo về các mục tiêu phát triển bền vững tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Viện trưởng – TS Nguyễn Trung Thắng. Hội thảo được tổ chức nhằm giúp tăng cường nhận thức cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và các bên liên quan về các mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) và các chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến môi trường, trên cơ sở đó xác định các điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu PTBV tại Việt Nam.Hội thảo thu hút được sự quan tâm của các Bộ/ngành, các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các Tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các diễn giả.

20/06/2016 - 11:34 SA
Hội thảo tham vấn "Diễn đàn vốn tự nhiên tại Việt Nam"

Ngày 7/6/2016, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo tham vấn “Diễn đàn Vốn tự nhiên tại Việt Nam” do Viện trưởng ISPONRE - PGS.TS Nguyễn Thế Chinh chủ trì. Hội thảo có sự tham gia và đóng góp ý kiến tích cực của các đại biểu đại diện các Bộ/ngành, các tổ chức quốc tế, các trường Đại học, Viện nghiên cứu.

20/06/2016 - 11:15 SA
Hội thảo quốc gia về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

(MPI) – Trong khuôn khổ dự án liên vùng, tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển để lồng ghép phát triển bền vững vào chiến lược quốc gia và chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (CTNS 2030) tại Việt Nam, ngày 19-20/5/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan của Liên hợp quốc về các vấn đề kinh tế và xã hội (UNDESA) tổ chức Hội thảo quốc gia về CTNS 2030 vì sự phát triển bền vững.

23/05/2016 - 2:20 CH
Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững – Việc của tất cả mọi người
(MPI) – Với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 ở Việt Nam, ngày 19/5/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo khởi động Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam với chủ đề: Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững – Việc của tất cả mọi người. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pratibha Mehta đồng chủ trì Hội thảo.

 

23/05/2016 - 2:04 CH
Hội thảo tham vấn Báo cáo đánh giá tiến trình 10 năm thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam

Ngày 14/12/2015, Văn phòng Phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành và chuyên gia về nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá tiến trình 10 năm thực hiện PTBV ở Việt Nam.

24/12/2015 - 10:51 SA
Tập huấn nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực thực hiện PTBV tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 3-4/12/2015, Văn phòng phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Tập huấn nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực thực hiện Phát triển bền vững cho cán bộ quản lý các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND huyện/thành phố và các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

24/12/2015 - 10:41 SA
Hội thảo tham vấn kết quả nghiên cứu của Dự án “Tăng cường năng lực lập kế hoạch cho tăng trưởng các bon thấp tại các nước đang phát triển ở châu Á”

(MPI Portal) – Ngày 27/10/2015, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo Tham vấn Tăng cường năng lực lập kế hoạch cho tăng trưởng các bon thấp tại các nước đang phát triển ở châu Á.

29/10/2015 - 10:30 SA
Tập huấn nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực thực hiện PTBV tại tỉnh Nghệ An

Ngày 4-5/9/2015, Văn phòng phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An tổ chức Tập huấn nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực thực hiện Phát triển bền vững cho cán bộ quản lý các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND huyện/thành phố và các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

10/09/2015 - 10:46 SA
Tập huấn “Thực thi Nghị quyết số 19: Cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương”

Tiếp nối các khóa tập huấn đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, ngày 6/8/2015 tại Vĩnh Phúc, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án GIG của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn cho các địa phương về “Thực thi Nghị quyết số 19: Cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương”.  Mục đích của khóa tập huấn là nhằm giới thiệu các nội dung cơ bản của hai Nghị quyết số 19; các nhiệm vụ, giải pháp đối với địa phương và hướng dẫn, đề xuất cách thức xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện

21/08/2015 - 9:37 SA
Hội thảo Tập huấn nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực thực hiện Phát triển bền vững tại Bến Tre

Ngày 03-4/6/2015, Văn phòng phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo Tập huấn nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực thực hiện Phát triển bền vững cho cán bộ quản lý các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND huyện/thành phố tỉnh Bến Tre.

 

 

18/06/2015 - 10:06 SA

Trang số: 2 của 6 Trang trước | Trang tiếp theo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn