Hoạt động
Phát triển bền vững phải được đánh giá, đo lường cụ thể

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Hội đồng) nhấn mạnh yêu cầu này trong cuộc họp của Hội đồng, ngày 8/12.

09/12/2016 - 3:30 CH
Cải thiện môi trường kinh doanh: Xóa khoảng cách từ chính sách đến thực thi

Nói về sự kỳ vọng của cộng đồng DN và xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh các chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh dù hay mà không đi vào cuộc sống thì không có ích lợi gì.

24/12/2015 - 11:04 SA
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014 - Thực hiện Nghị quyết 19, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(MPI Portal) - Ngày 30/12/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2014. Tại đây, Chính phủ nghe báo cáo và thảo luận về các nội dung quan trọng như xây dựng pháp luật; cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ban hành một số chính sách mới.

08/01/2015 - 10:44 SA
Mở rộng độ "bao phủ" của Nghị quyết cạnh tranh
(chinhphu.vn)- Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần lựa chọn, bổ sung thêm một số ngành, lĩnh vực có thể thực hiện ngay, đem lại hiệu quả rõ ràng
02/10/2014 - 3:50 CH
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI PHIÊN HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ tạo được sự phát triển bền vững hơn, trong đó quan trọng là cần phải xác định rõ chúng ta đứng ở đâu và bằng cách nào để tiến lên. Những chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh đều thấy rõ trách nhiệm thuộc về từng bộ, ngành. Dưới đây là chi tiết thông báo số 15/TB-VPCP ngày 14/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về nội dung phiên họp: 

 

14/01/2014 - 11:43 SA
Cạnh tranh kém sẽ khó phát triển bền vững

(Chinhphu.vn) - Cuộc đua cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, nếu không quyết tâm cải thiện, đổi mới mạnh mẽ để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chúng ta sẽ bị tụt hậu.

02/01/2014 - 8:27 SA
Sớm xây dựng bộ tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh

(Chinhphu.vn) - Ngày 22/2/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu phân tích năng lực cạnh tranh quốc gia để có kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp.

24/07/2013 - 3:47 CH
Kỳ họp năm 2013

Họp thường kỳ lần thứ nhất: Được tổ chức vào ngày 22/02/2013, tại trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh đã chủ trì cuộc họp thường kỳ năm 2013 lần thứ nhất của Hội đồng.

22/02/2013 - 3:17 CH
Báo cáo tình hình nâng cao năng lực cạnh tranh

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trước 30/8/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo chuyên sâu về Tình hình nâng cao năng lực cạnh tranh, lộ trình xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam, để phấn đấu đến năm 2015 công bố Bộ chỉ số này.

03/08/2012 - 8:37 SA

Trang số: 1 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn