Hoạt động
Xây dựng dự thảo Đề án “Thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển bền vững Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2020, trong thời gian qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng dự thảo Đề án “Thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển bền vững Việt Nam” để trình Thủ tướng Chính phủ.

02/08/2012 - 11:03 SA
Phác thảo bức tranh tổng thể năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững

(Chinhphu.vn) – Hôm nay, 19/7, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng quốc chủ trì, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những nhận định tổng quát về năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay.

25/07/2012 - 8:39 SA
Hội thảo tham vấn Đề án xây dựng bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, chiều ngày 04/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án xây dựng bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam.

24/07/2012 - 3:53 CH
43 chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013-2020. Theo đó, có 43 chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương, trong đó có 28 chỉ tiêu chung và 15 chỉ tiêu đặc thù vùng.

23/07/2012 - 11:17 CH
Kỳ họp năm 2012

Ngày 19/07/2012, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Hội đồng.

19/07/2012 - 3:16 CH
Kỳ họp năm 2011

Ngày 23/09/2011, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng.

23/09/2011 - 3:16 CH
Kỳ họp năm 2010

Họp thường kỳ lần thứ nhất: Được tổ chức vào ngày 30/07/2010, tại trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng

30/07/2010 - 3:15 CH
Kỳ họp năm 2009

Ngày 19/3/2009, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng.

19/03/2009 - 3:14 CH

Trang số: 2 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn