Quy chế hoạt động của Hội đồng
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh

Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động theo quy chế được quy định tại Quyết định 112/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 3/10/2012 của Chủ tịch Hội đồng. 

Toàn văn Quyết định tải tại đây

06/08/2014 - 8:55 SA
Tổ chức, hoạt động, con dấu và cơ quan giúp việc của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo Quyết định số 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh; Tổ chức, hoạt động, con dấu và cơ quan giúp việc của Hội đồng như sau: 

01/07/2014 - 2:06 CH
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn