Kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam

Ngày 13/12/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn “ Kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam” tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương chủ trì Diễn đàn. Đặc biệt, tham dự Diễn đàn có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

07/08/2014 - 13:49:00
Kết quả Hội nghị Rio+20 và phương hướng hành động sau Rio+20 của Việt Nam

(MPI Portal) – Ngày 11/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) tổ chức Hội thảo Kết quả Hội nghị Rio+20 và phương hướng hành động sau Rio+20 của Việt Nam nhằm thông báo với các Bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế về kết quả đạt được của Hội nghị Rio+20, các hoạt động của đoàn Việt Nam tại Hội nghị và thảo luận về phương hướng nhằm thực hiện kết quả của Hội nghị. 

18/07/2012 - 10:35:00
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn