Chuẩn bị và tham dự Hội nghị Rio +20
Kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam

Ngày 13/12/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn “ Kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam” tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương chủ trì Diễn đàn. Đặc biệt, tham dự Diễn đàn có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

07/08/2014 - 1:49 CH
Việt Nam: một số điển hình phát triển bền vững

(MPI Portal) – Sáng 26/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo tham vấn cho Báo cáo “Việt Nam: Một số điển hình phát triển bền vững” để chuẩn bị cho đoàn Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio +20) sẽ diễn ra vào ngày 13/6 đến 22/6 năm 2012 tại Rio de Jannero, Braxin. Tới dự Hội thảo có các chuyên gia về phát triển bền vững, đại diện các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế.

27/06/2014 - 2:42 CH
Việt Nam là hình mẫu trong xóa đói, giảm nghèo

(VOV) - Tại Hội nghị Rio+20, Việt Nam sẽ cho thế giới thấy những thành công trong xóa đói giảm nghèo.

20/06/2012 - 3:20 CH
Việt Nam tham gia Hội nghị Rio+20

(Chinhphu.vn)- Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực tham gia đóng góp cho dự thảo báo cáo của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững sẽ được trình bày tại Rio +20

18/04/2012 - 3:24 CH
Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững Rio+ 20: Cùng xây dựng tương lai chung

Rio+ 20 - tên viết tắt của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil, trong tháng 6 năm 2012 – sẽ là một cơ hội lịch sử để xác định con đường cho một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn sạch hơn, xanh hơn và thịnh vượng hơn. Rio+ 20 là một cơ hội để di chuyển từ công việc như bình thường và hành động để giảm nghèo, đối phó với các vấn đề hủy hoại môi trường và xây dựng một cây cầu.

18/04/2012 - 8:45 SA
Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo quốc gia về phát triển bền vững tại Hội nghị RIO+20

(MPI Portal) - Để tiến tới Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về phát triển bền vững (RIO+20) sẽ được tổ chức vào tháng 6/2012, tại Braxin nhằm đánh dấu 20 năm chặng đường thực hiện phát triển bền vững (PTBV) của Việt Nam, sáng ngày 21/3, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo quốc gia về phát triển bền vững tại Hội nghị RIO+20.

23/02/2012 - 8:48 SA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn