Hậu Hội nghị Rio+20
Kết quả Hội nghị Rio+20 và phương hướng hành động sau Rio+20 của Việt Nam

(MPI Portal) – Ngày 11/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) tổ chức Hội thảo Kết quả Hội nghị Rio+20 và phương hướng hành động sau Rio+20 của Việt Nam nhằm thông báo với các Bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế về kết quả đạt được của Hội nghị Rio+20, các hoạt động của đoàn Việt Nam tại Hội nghị và thảo luận về phương hướng nhằm thực hiện kết quả của Hội nghị. 

18/07/2012 - 10:35 SA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn