Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam

Để triển khai thực hiện Định hướng chiến lược Phát triển bền vững, trong hai ngày 15 và 16/12/2004 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam.

22/07/2014 - 09:49:00
Hội nghị Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ hai

Sau hơn một năm triển khai những hoạt động nhằm thực hiện Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững và những mục tiêu ưu tiên mà Hội nghị Phát triển bền vững (PTBV) toàn quốc lần thứ nhất đã đề ra, ngày 4 và 5/05/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị PTBV toàn quốc lần thứ hai.
 

22/07/2014 - 10:04:00
Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3

Chiều 06/01/2011, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng phát triển bền vững Quốc gia đã chủ trì Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Hội nghị theo hình thức truyền hình trực tuyến.

06/04/2012 - 10:40:00
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn