Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần III
Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3

Chiều 06/01/2011, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng phát triển bền vững Quốc gia đã chủ trì Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Hội nghị theo hình thức truyền hình trực tuyến.

06/04/2012 - 10:40 SA
Kết luận của Diễn đàn phát triển bền vững xã hội tại Hội nghị Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3

Kết luận của Diễn đàn phát triển bền vững xã hội tại Hội nghị Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3

22/03/2012 - 10:45 SA
Kết luận của Diễn đàn Phát triển bền vững tài nguyên và môi trường tại Hội nghị PTBV toàn quốc lần thứ 3

KẾT LUẬN CỦA DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

22/03/2012 - 10:44 SA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn