Tin tức, sự kiện
Cập nhật ngày: 24/02/2014, 11:08 SA - Số lần xem: 1533
Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh

Ngày 6/9/2013, tại Quảng Ninh, Vụ Khoa học, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường (KHGDTN&MT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo “Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh, giai đoạn 2011 – 2015”.

Các chuyên gia trong nước, đại diện của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, đại biểu từ các Bộ, Sở, ban ngành và nhiều doanh nghiệp khu vực miền Bắc đã tham dự.

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ KHGDTN&MT đã trình bày Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh; phương pháp tiếp cận và huy động nguồn tài chính cho Tăng trưởng Xanh.

Ông Phạm Hoàng Mai giới thiệu nội dung của Dự thảo Kế hoạch hành động. Ảnh: Đức Chung 

Theo dự thảo, các hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh bao gồm các đề án, dự án, hoạt động đang triển khai trong khuôn khổ các chiến lược, chương trình quốc gia đã được phê duyệt hoặc hoạt động mới cần được bổ sung. Mỗi hành động được giao cho một cơ quan cụ thể có điều phối với bộ, ngành, địa phương.

Các hành động thực hiện được phân loại theo 4 nhóm nội dung: (1) Nâng cao nhận thức; (2) Tăng cường thể chế; (3) Tái cấu trúc; (4) Đổi mới công nghệ. Tổng cộng có 11 nhóm hoạt động với tổng số 63 hoạt động như: Hình thành thể chế hỗ trợ thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh; Hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh và thí điểm các mô hình Tăng trưởng Xanh quy mô nhỏ; Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải; Đổi mới kỹ thuật canh tác để giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong nông lâm nghiệp, thủy sản; Phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

 

Các chuyên gia, đại biểu đã đóng góp ý kiến về Dự thảo Kế hoạch hành động trên.

Ảnh: Đức Chung

Cơ quan tham gia thực hiện những hoạt động trên gồm các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên và Môi trường… Các ngành, tỉnh, Tp. trực thuộc trung ương, phát thanh, truyền hình như: VTV, VOV, Liên hiệp các Hội KHKT (VUSTA); Các tổ chức chính trị - xã hội: thanh niên, phụ nữ, công đoàn, nông dân, doanh nghiệp, VCCI…

Đuợc biết, Hội thảo nằm trong khuôn khổ thực hiện Quyết định số 1393/Qđ-TTg ngày 25/9/2012 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh (VGGS), Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện chiến lược này. Theo đó, việc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động VGGS là yếu tố chủ chốt nhằm đề ra các định mức cần thiết cho chương trình, hoạt động của các Bộ, ngành và làm cơ sở cho các đối tác phát triển đưa ra định hướng tài trợ.

Hoa Phạm

 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn