Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020

Ngày 20/03/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 tại Quyết định số 403/QĐ-TTg. Chi tiết như sau: 

01/07/2014 - 16:24:00
Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh

Ngày 6/9/2013, tại Quảng Ninh, Vụ Khoa học, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường (KHGDTN&MT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo “Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh, giai đoạn 2011 – 2015”.

24/02/2014 - 11:08:00
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn